StartOferta → Oferta szczegółowa

Oferta szczegółowa

Nadzór nad sieciami komputerowymi:

 • serwis sieci,
 • kontrola sprawności pracy sieci komputerowej,
 • konfiguracja i administracja urządzeniami aktywnymi w sieci: przełącznikami, koncentratorami, routerami, serwerami druku,
 • monitoring obciążenia sieci i optymalizacja pracy sieci komputerowej.

Administracja serwerami Ms Windows:

 • instalacja i konfiguracja serwera,
 • administracja serwerami,
 • administracja zasobami danych, użytkownikami oraz domeną lub grupą roboczą
 • optymalizacja, zabezpieczenie i backup serwera.

Administracja stacjami roboczymi:

 • instalacja systemu,
 • konfiguracja i optymalizacja,
 • instalacja i konfiguracja aplikacji,
 • nadzór nad poprawnością pracy stacji roboczej.

Bezpieczeństwo danych:

 • konfiguracja systemu kopii bezpieczeństwa,
 • regularne kopie serwera (-ów),
 • regularne kopie stacji roboczych,
 • analiza wykonania kopii bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa dostępu i komunikacji sieci lokalnej:

 • zarządzanie przepływem informacji elektronicznej: dostęp kontrolowany użytkowników, poprawność działania aplikacji lokalnych, zabezpieczenie aplikacji lokalnych, monitoring i analiza przepływu informacji,
 • kontrola zabezpieczeń serwerów i stacji roboczych przed czynnikami zewnętrznymi,
 • monitoring aplikacji na stacjach roboczych - legalność oprogramowania,
 • tworzenie procedur bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo dostępu do internetu:

 • administracja dedykowanym firewall'em,
 • monitoring bezpieczeństwa,
 • zarządzanie routerami.

Support i Helpdesk sprzętu i oprogramowania:

 • naprawy sprzętu biurowego i komputerowego,
 • organizacja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego,
 • pomoc dla użytkowników - support w aplikacjach i obsłudze PC,
 • analiza problemów użytkownika - tworzenie procedur rozwiązywania problemów.

Wdrożenia oprogramowania klasy ERP firmy Humansoft

 • programy zarówno dla małych i dużych podmiotów,
 • kompleksowa dostawa sprzętu, serwerów, stacji roboczych oraz sprzętu sieciowego,
 • instalacja i konfiguracja systemów serwerowych i stacji roboczych na potrzeby oprogramowania do zarządzania firmą, 
 • analiza przedwdrożeniowa potrzeb klienta,
 • szkolenia i obsługa powdrożeniowa

 

Ponadto:

 • dostawa sprzętu komputerowego - instalacja i konfiguracja,
 • budowa sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
 • budowa zewnętrznych i wewnętrznych sieci radiowych,
 • konsultacje i analizy systemów informatycznych,
 • nadzór inwestorski nad wdrożeniami firm zewnętrznych,
 • analiza opłacalności rozwiązań informatycznych,
 • umowy serwisowe stałe, okresowe, godzinowe i ryczałtowe.